ქვეყანა ტარიფი ტრანსპორტირების ვადა მინიმალური დაანგარიშებადი წონა ბაერის მომსახურების საკომისიო
აშშ 8,95$/კგ 4-6 დღე 0,1 კგ 12 %
თურქეთი 1,85$/კგ 4-6 დღე 0,1 კგ 12 %
თუ ამერიკიდან გამოგზავნილი ამანათის რომელიმე მხარე აჭარბებს 50 სანტიმეტრს, დაითვლება მოცულობითი წონით.
დამატებით სერვისები
1. დაზღვევა – 2,99%
2. შიგთავსის დაყოფა – 2,9$
3. ბაერის მომსახურება – 12%
4. საწყობიდან მაღაზიაში დაბრუნება – 5$
5. გადაფუთვა – 0$
6. შიგთავსის ფოტო – 4$
7. ამანათის რეგისტრაცია - 0$
8. ამანათების რეისებზე გადანაწილება - 0$
კალკულატორი თუ ამანათის რომელიმე მხარე აჭარბებს 50 სანტიმეტრს, დაითვლება მოცულობითი წონით, ფორმულით სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე/6000
საიდან
წონა
კგ
ამანათის ღირებულება
$
ტრანსპორტირების ღირებულება: 0$
დამატებით სერვისების ღირებულება: 0$
განბაჟება: 0$
ჯამური ფასი: 0
ჯამური ღირებულება: 0$ დარეგისტრირება
ქვეყანა ტარიფი ტრანსპორტირების ვადა მინიმალური დაანგარიშებადი წონა მომსახურების საკომისიო
საქართველო 8,5$/კგ 4-9 დღე 0,1 კგ 12 %
კალკულატორი
საიდან
სად
შტატი (მხოლოდ ამერიკისათვის)
სიგრძე
სმ
სიგანე
სმ
სიმაღლე
სმ
წონა, კგ
კგ
ღირებულება
ვალუტა
ვალუტა