FAQ
რისი შეკვეთა არ შეიძლება თურქეთიდან? - აკრძალული ნივთების სია

ქვემოთ მოყვანილია აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი. ამ სიიდან რაიმეს გადაგზავნის მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს კრიმინალური პასუხისმგებლობა, ჯარიმა და პატიმრობაც კი:
• იარაღი და სათადარიგო ნაწილები / მისი აქსესუარები ( ოპტიკა, პეინტბოლის სათამაშო იარაღი), ასაფეთქებელი ნივთიერებები, ფეიერვერკები, რადიოაქტიური მასალები, იარაღის და საბრძოლო მასალების დაშლილი კომპონენტები.
• ცეცხლმაქრობი, სამაშველო ჟილეტები ან ბრონეჟილეტები
• ცოცხალი ან არაცოცხალი ცხოველები, თესლები, მცენარეთა ნერგები
•ფული ან აქციები, ობლიგაციები.
• პასპორტები, დაბადების მოწმობები, საბუთები, წერილები, ფასიანი ქაღალდები
•პორნოგრაფიული მასალა
•ცხოველების ტყავი, ქურქები, სპილოს ძვალი და სპილოს ძვლის ნაკეთობა - საჭიროა ლიცენზია
•სამხედრო უნიფორმა და მისი შემადგენლობები - საჭიროა ლიცენზია
•პროდუქცია, რომლის ექსპორტისათვის საჭიროა ლიცენზია თურქეთის კანონმდებლობით.
•სამხედრო დანიშნულების საქონელი - საჭიროა ლიცენზია
•საქონელი, რომელსაც ჭირდება სპეციალური ტემპარატურული რეჟიმი
•შეურაცხმყოფელი და ქსენოფობიური მასალები, საქონელი, რომელიც პროპაგანდას უწევს ან იწონებს ძალადობას, სიძულვილს, რასობრივ, სექსუალურ ან რელიგიურ თავშეუკავებლობას, ან აპიარებს ორგანიზაციებს ასეთი შეხედულებებით.
•ნარკოტიკული საშუალებები და აკრძალული ნივთიერებები, აგრეთვე პრეპარატები, რომლებიც უნდა გაიცემოდეს მკაცრად ლიცენზიით.
•სახიფათო ნივთიერებები, ისეთები როგორიცაა ვერცხლისწყლის ბატარეები, გამწმენდები, განკუთვნილი სამრეწველო მიზნებისათვის, ფეიერვერკები და ა.შ.

რა არის თურქეთიდან ტრანსპორტირების ვადები?

ტრანსპორტირების დრო შეადგენს 4-6 დღეს, ამანათების გამოგზავნის დღიდან.

როდის უნდა გადავუხადო ბაერს ნივთის ღირებულება?

გადახდა ხორციელდება საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვის გზით. თუ შეკვეთის ღირებულება არ არის სრულად გადახდილი, ნივთი არ გამოიგზავნება საქართველოში და დაბრუნდება მაღაზიაში. შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მანამ, სანამ ამანათი კვლავ აშშ-ს საწყობშია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შეკვეთის ნაწილობრივი გაუქმება შეუძლებელია. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ მხოლოდ მთლიანი შეკვეთა.

როგორ ხდება ამანათების განბაჟება დანიშნულების ქვეყანაში?

ამერიკის შეერტებულ შტატებში, საბაჟო ლიმიტი შეადგენს 800 აშშ დოლარს. ამანათები, რომელთა ღირებულებაც აღემატება აღნიშნულ ოდენობას, ითვლება კომერციულ ტვირთად და ექვემდებარება განბაჟებას.ევროკავშირში ყველა ამანათი, მისი ღირებულების მიუხედავად, ექვემდებარება განბაჟებას. სხვა ქვეყნებში მოქმედებს ინდივიდუალური ლიმიტები.

როგორ ხდება ჩვენი მომსახურების საფასურის გადახდა?

ძალიან მარტივად, თქვენი პირადი კაბინეტიდან ან ჩვენს ოფისში, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით.

რომელ სერვისებთან თანამშრომლობს ბოქსეტი?

ამანათების მისამართებამდე მისატანად ბოქსეტის პარტნიორები არიან ისეთი სერვისები, როგორიცაა UPS, USPS, FEDEX, DHL, Hermes, DPD და ა.შ.

საქართველოდან გაგზავნისათვის აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი:

ქვემოთ მოყვანილია აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი. ამ სიიდან რაიმეს გადაგზავნის მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს კრიმინალური პასუხისმგებლობა, ჯარიმა და პატიმრობაც კი:

აეროზოლები, საშუალებები, რომლებიც შეიცავენ დეზედორანტს ( სუნამოები, ლაქი, დეზოდორანტები და ....) - აკრძალულია ავია გადაზიდვა.

იარაღი და სათადარიგო ნაწილები / მისი აქსესუარები ( ოპტიკა, პეინტბოლის სათამაშო იარაღი), ასაფეთქებელი ნივთიერებები, ფეიერვერკები, რადიოაქტიური მასალები, იარაღის და საბრძოლო მასალების დაშლილი კომპონენტები.

ავტო სათადარიგო ნაწილები ( ძრავები, გენერატორები, რედუქტორები ან ნებისმიერი მათი მაწილები, რომლებიც შეიცავენ ნავთობპროდუქტებს, გაზის ამორტიზატორები, უსაფრთხოების ბალიშები, აკუმულატორები და ..) - აკრძალულია ავიაგადაზიდვა

ცეცხლმაქრობი, სამაშველო ჟილეტები ან ბრონეჟილეტები

კასტიკური და აალებადი ნივთიერებები ( საღებავები, წებოები, ქიმიური ნივთიერებები, ადვილადაალებადი ფისოვანი გამხსნელები, სითხეები, შეკუმშული ჰაერი, პროდუქტები, რომლებიც შეიცავენ ნებისმიერ გაზებს, მჟავებს, ლაქს...) - აკრძალულია ავიაგადაზიდვა.

საყოფაცხოვრებო საქონელი, რომლებიც შეიცავს ადვილად აალებად ან აგრესიულ სითხეებს - აკრძალულია ავიაგადაზიდვა.

ლითიუმის ელემენტები ( იმ შემთხვევების გამოკლებით, როდესაც ლითიუმის ელემენტები შედის ტელეფონის, ლეპტოპის, პლანშეტის ან სხვა ელექტრომოწყობილობის ქარხნულ კომპლექტში) - აკრძალულია ავიაგადაზიდვა

*ცოცხალი ან არაცოცხალი ცხოველები, თესლები, მცენარეთა ნერგები, მინერალური ქვების ნიმუშები - საჭიროა ლიცენზია

მაგნიტები ან საგნები, რომლებიც შეიცავს ფერომაგნიტურ მასალებს -აკრძალულია ავიაგადაზიდვა

ფული ან აქციები, ობლიგაციები.

პასპორტები, დაბადების მოწმობები, საბუთები, წერილები, ფასიანი ქაღალდები

პორნოგრაფიული მასალა

წამლები, მედიკამენტები - საჭიროა ლიცენზია

თამბაქო და თამბაქოს ნაწარმი, თამბაქოს ნაწარმის აქსესუარები, ელექტრონული სიგარეტები და მისი შემადგენლები - საჭიროა ლიცენზია

ცხოველების ტყავი, ქურქები, სპილოს ძვალი და სპილოს ძვლის ნაკეთობა - საჭიროა ლიცენზია

ნებისმიერი ცხოველის საკვები - საჭიროა ლიცენზია

სამხედრო უნიფორმა და მისი შემადგენლობები - საჭიროა ლიცენზია

ყველა საქონელი, რომელთათვისაც ამერიკის კანონმდებლობით საჭიროა ლიცენზია იმპორტისათვის ( ასეთი ლიცენზიის წარმოდგენის გარეშე)

სამხედრო დანიშნულების საქონელი - საჭიროა ლიცენზია

საქონელი, რომელსაც ჭირდება სპეციალური ტემპარატურული რეჟიმი

შეურაცხმყოფელი და ქსენოფობიური მასალები, საქონელი, რომელიც პროპაგანდას უწევს ან იწონებს ძალადობას, სიძულვილს, რასობრივ, სექსუალურ ან რელიგიურ თავშეუკავებლობას, ან აპიარებს ორგანიზაციებს ასეთი შეხედულებებით.

ნარკოტიკული საშუალებები და აკრძალული ნივთიერებები, აგრეთვე პრეპარატები, რომლებიც უნდა გაიცემოდეს მკაცრად ლიცენზიით.

სახიფათო ნივთიერებები, ისეთები როგორიცაა ვერცხლისწყლის ბატარეები, გამწმენდები, განკუთვნილი სამრეწველო მიზნებისათვის, ფეიერვერკები და ..

პროდუქტები, რომლებიც გამოხატავენ სიშიშვლეს: სამოყვარულო პორნოგრაფია, საქონელი, რომელიც შეიცავს ეტიკეტზე სიშიშვლეს და ..

ამაზონზე რამდენიმე კატეგორიაში საქონლის განთავსება მოითხოვს დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენას და ადმინისტრაციასთან შეთანხმებას. კერძოდ, იკრძალება გაყიდვა სანათი მოწყობილობების, საბავშვო საწოლების, სათამაშოების, სამკურნალო საშუალებების, რომელთაც ვერ გაიარეს ლიცენზია აშშ-ში. სათამაშოების გაყიდვა, რომლებიც იარაღის იმიტაციაა, დასაშვებია მხოლოდ ცალკეულ კატეგორიებში და ასევე მოითხოვს წინასწარ შეთანხმებას.

როგორ შევამოწმო გზავნილის სტატუსი?

გზავნილის შესახებ აქტუალური ინფორმაცია შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თქვენს პირად კაბინეტში. ამანათის სტატუსის თითოეულ ცვლილებაზე ასევე მიიღებთ შეტყობინებას ელექტორნული ფოსტის საშუალებით.

რას გულისხმობს გარანტირების სერვისი?

აღნიშნული სერვისის არჩევისას გზავნილი იზღვევა დეკლარირებულ ღირებულებაზე და საკომისიო შეადგენს ამ თანხის 2.5%-. სადაზღვეო შემთხვევად ითვლება გზავნილის დაზიანება ან დაკარგვა.

თუკი სერვისი არ იყო ამანათზე არჩეული, ამანათის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, მატერიალური ზარალის ანაზრაურება არ ხდება.

როგორია ამანათის ტრანსპორტირების ვადები?

ამანათის სტანდარტული ტრანსპორტირების ვადა, ამერიკის მიმართულებით, არის 7-8 სამუშაო დღე. ევროკავშირში - 7-8 სამუშაო დღე, ხოლო დანარჩენ მსოფლიოში - 14 სამუშაო დღიდან (დამოკიდებულია ქვეყანაზე).

როგორ უნდა იყოს შეფუთული გასაგზავნი ამანათი?

მსხვრევადი ან გაბარიტული ნივთების გაგზავნისას გაითვალისწინეთ, რომ შეფუთვა პასუხობდეს საერთაშორისო სტანდარტებს:

გამოიყენეთ შესაფუთი მასალები საკმარისი რაოდენობა

გაამახვილეთ ყურადღება, რომ ნივთი იყოს მყარად დაფიქსირებული ყუთში და არ მოძრაობდეს

გამოიყენეთ დამატებითი ბუშტებიანი პაკეტები

რა არის გზავნილის მაქსიმალური დასაშვები წონა?

ერთეული ამანათის მაქსიმალური დასაშვები ფიზიკური წონა, USPS-ით გაგზავნის შემთხვევაშიშეადგენს 30 კილოგრამსსიგრძე + (სიმაღლე+სიგანე)*2 არ უნდა აღემატებოდეს 274 სანტიმეტრს. UPS-ით გზავნილის შემთხვევაში კი წონა შეადგენს 68 კილოგრამს. სიგრძე + (სიმაღლე+სიგანე)*2   165 ინჩს( 419სმ), სიგრძე არ უნდა აჭარბებდეს 274 სმ-.

უფრო მძიმე ტვირთების შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ კალკულაციისათვის.

რა დამატებითი სერვისების არჩევაა შესაძლებელი გზავნილზე?

ნებისმიერ ამანათზე შეგიძლიათ, აირჩიოთ შემდეგი დამატებითი სერვისები:

გარანტირება - თქვენი ამანათი დაზღვეული იქნება ტრანსპორტირების მანძილზე, მის სრულ დეკლარირებულ ღრებულებაზე. სერვისის საკომისიო შეადგენს ამანათის ღირებულების 2.5%-. გარანტირება ანაზღაურებს როგორც გზავნილის დაზიანებით, ასევე მისი დაკარგვით  მიყენებულ ზარალს.

ხელმოწერის სერვისი - გზავნილის მიმღები ხელმოწერით ადასტურებს ამანათის ჩაბარებას. სერვისის ღირებულება დამოკიდებულია არჩეულ საკურიერო სერვისზე და  USPS შემთხვევაში შეადგენს 5$-, UPS-ის შემთხვევაში - 7.5$-.

როგორ ითვლება ამანათის დაანგარიშებადი წონა?

ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება ითვლება ფიზიკურ და მოცულობით წონას შორის მაქსიმალურ მაჩვენებელზეკონკრეტული გზავნილის ღირებულების დაანგარიშება შეგიძლიათ საიტზე განთავსებული კალკულატორით.

რა არის ამანათის მინიმალური დაანგარიშებადი წონა?

საქართველოდან ამერიკაში, გზავნილის მინიმალური დაანგარიშებადი წონა არის 250 გრამი. ევროკავშირსა და მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებში, მინიმალური წონა არ არის განსაზღვრული.

რა არის ბოქსეტით ამანათის გაგზავნის ღირებულება?

ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება დამოკიდებულია მის წონაზე, ზომასა და დანიშნულების ქვეყანაზე. კონკრეტული გზავნილის ტარიფი შეგიძლიათ, გამოითვალოთ ჩვენს საიტზე არსებულ კალკულატორზე.

როგორია ბოქსეტის ოფისის სამუშაო გრაფიკი?

ბოქსეტის თბილისის ოფისი მუშობს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00-მდე. შაბათი - 11-დან 18:00-მდე (გასაგზავნი ამანათები მიიღება 15:00-მდე).

როგორ გავაგზავნო ამანათი საქართველოდან?

საქართველოდან ამანათის გაგზავნა ბოქსეტის საშუალებით, მხოლოდ რამდენიმე წუთს წაგართმევთ:

  1. არეგისტრირებთ გზავნილს ჩვენს საიტზე
  2. მოგაქვთ ბოქსეტის ფილიალში, ან იძახებთ ჩვენს კურიერს
  3. იხდით გზავნილის ღირებულებას პირად კაბინეტში ან ჩვენს ოფისში და ამანათი მიემართბა დანიშნულების ქვეყნისაკენ.
როგორ მოვიქცე, თუკი ამანათ გააჩერა საბაჟომ?

"ამანათი (ან ამანათები) ექვემდებარება განბაჟებას თუ:

*ერთ მაღაზიაში შეძენილი ნივთის ღირებულება, (ერთეულის ან ჯამურად) სცდება 300 ლარს
*გზავნილში მოთავსებულია 3 ან მეტი ერთგვაროვანი ნივთი
* ამანათის საერთო წონა აღემატება 30 კგ-ს.

განბაჟების დაანგარიშებისას ნივთ(ებ)ის ფასთან ერთად თანხაში შედის ნებისმიერი სახის, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯი, რასაც ემატება 18% დღგ. განბაჟების დაანგარიშება ხდება ამანათის საბაჟოზე შემოსვლის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად. თუ თქვენი ამანათები არის ერთ რეისზე და ერთი მაღაზიიდან, მათი ფასი დაჯამდება და თუ 300 ლარს ასცდება, მოუწევს განბაჟება.

განსაბაჟებელ ამანათებზე ემატება დამატებითი, გაფორმების საფასური.

*300-დან 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე - 20 ლარი;
*3 000-დან 10 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე - 100 ლარი;
*10 000 ლარზე მეტი ღირებულების საფასურზე - 300 ლარი.

საბაჟო მომსახურების საფასური ეხებათ როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საბაჟო ითხოვს ამ საფასურის წინასწარ გადახდას, კოდზე 707017021.
თუ თქვენი ამანათის ღირებულება აღემატება 300 ლარს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი განსაბაჟებელია, გთხოვთ ჩარიცხოთ შესაბამისი თანხა აღნიშნულ კოდზე და გადახდის ქვითარი ატვირთეთ თქვენს პირად კაბინეტში ან გამოგვიგზავნეთ მეილზე. გადახდის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე ვერ მოხდება დეკლარაციის დაბეჭდვა და არ გაიცემა ამანათები.
ბოქსეტის მომხმარებელს მზა დეკლარაცია გადაეცემა კუთვნილ ამანათთან ერთად.

ბაჟის გადახდა ხორციელდება დეკლარაციის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ნებისმიერ ბანკში. თუმცა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის ახალი რეგულაციის მიხედვით, წითელ დერეფანში მოხვედრილი განსაბაჟებელი ამანათების გარკვეული რაოდენობა გაიცემა მხოლოდ დღგ-ს გადახდის ქვითრის წარდგენის შემდეგ. ამანათების აღნიშნულ ჯგუფში მოხვედრას განსაზღვრავს საბაჟო შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, დეკლარაციის დაბეჭდვის დროს.

ყველა ის პირი რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე, ვალდებულია აიღოს ერთჯერადი საგადასახადო კოდი შემოსავლების სამსახურიდან რის საფუძველზეც დაიბეჭდება დეკლარაცია. არა მოქალაქე პირი ვალდებულია დაფაროს დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ) წინასწარ და წარადგინოს საგადახდო ქვითარი, რომელშიც აუცილებლად იქნება მითითებული გადამხდელის კოდი და ბანკის ბეჭედი. კომპანიას არ აქვს უფლება გასცეს განსაბაჟებელი ამანათები, თუ ეს პროცესი არ არის დასრულებული.
დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირებმა უნდა წარადგინონ მათი ერჯერადი საგადასახადო კოდი და დიპლომატიური ბარათი, ინვოისთან ერთად. ამ საბუთების საფუძველზე ისინი გათავისუფლებულნი იქნებიან დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან (დღგ).
გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ამანათები რომლებიც ექვემდებარება განბაჟებას, არ გადაეცამა საკურიერო კომპანიას, მანამ სანამ დეკლარაციის საბუთები არ იქნება მზად და ხელმოწერილი მომხმარებლის მიერ.
გთხვოვთ გაითვალისწინოთ რომ განსაბაჟებელი ამანათები არ გაიცემა მესამე პირზე, თუ მომხმარებელი არ წარადგენს მინდობილობას, რომელიც დამოწმებულია სანოტარო ბიუროსგან "

როგორ ვისარგებლო ფასდაკლების ვაუჩერებით?

ეს არის საიტების სია, რომლებიც დაგეხმარებათ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ თანხა ამერიკულ ონლაინ მაღაზიებში შოპინგის დროს. აქ შეგიძლიათ იპოვოთ ფასდაკლების კუპონები, ინფორმაცია ფასდაკლებების, აქციების და სხვა აქტივობების შესახებ. მაღაზიაში შესყიდვის გადახდამდე, გადახედეთ ერთ (ან ყველა) ამ საიტს. დიდია ალბათობა იმისა, რომ იქ ნახავთ ფასდაკლების კუპონს. კუპონის კოდი, როგორც წესი, ასე გამოიყურება: WELUVU20. ის უნდა იყოს შეყვანილი კოდის სპეციალურ ფანჯარაში შეკვეთის დროს. კოდის შეყვანის შემდეგ ღირებულება მცირდება პირობებში მითითებული პროცენტების ან დოლარის რაოდენობით.http://www.retailmenot.com / ყველაზე დიდი და დეტალური ვებგვერდი, სადაც შეგიძლიათ იპოვოთ არა მხოლოდ ფასდაკლების კუპონები, არამედ კუპონები უფასო ტრანსპორტირებისათვის. ინფორმაცია აშშ-ს სხვადასხვა ონლაინ მაღაზიებში აქციების შესახებ, რჩევები და ბმულები ყველაზე საინტერესო გაყიდვებზე. http://www.fatwallet.com / ფასდაკლების კუპონები სხვადასხვა პროდუქტზე – სურნელოვანი სანთლებიდან სახლის კინოთეატრებამდე. http://www.couponcabin.com / ფასდაკლებები ტანსაცმლის მაღაზიებში მოზრდილთა და ბავშვებისთვის, აქსესუარები, კოსმეტიკა და სხვა სასიამოვნო ნივთები. http://www.ebates.com / მაღაზიაში შესვლით ამ საიტის ბმულების საშუალებით, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დაიბრუნოთ შესყიდვისთვის გადახდილი თანხის ნაწილი. ბრუნდება 1-დან 12 პროცენტამდე. http://www.coolsavings.com საქონლისა და მომსახურების კუპონები, ხშირად გვხვდება უნიკალური ფასდაკლებები საქონელზე, რომლის პოვნაც ძალიან რთულია.

როგორ გავაუქმო ბიდი იბეიზე?

Ebay-ზე აუქციონებში მონაწილეობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით, რომ არ გააუქმებთ წინადადებებს. მაგრამ არსებობს ისეთი გაუთვალისწინებელი რამ, როგორიცაა ადამიანური ფაქტორი და გარემოებები. საბედნიეროდ, Ebay-ის გუნდი ითვალისწინებს ასეთ შემთხვევებს. რა შემთხვევაშია შესაძლებელი Ebay-ზე აუქციონის გაუქმება? 1. დაშვებული შეცდომის დროს - მაგალითად, გინდოდათ 10 დოლარის ბიდი, მაგრამ გააკეთეთ 100. 2. მნიშვნელოვანი ცვლილება პროდუქტის აღწერაში. მაგალითად, წითელი ბიუსჰალტერის ყიდვას აპირებდი და ცოტა ხანში ის შავი აღმოჩნდა. 3. თუ გამყიდველი არ პასუხობს შეტყობინებებსა და წერილებს ელექტრონული ფოსტით, სხვა გზით. როგორ გავაუქმო Ebay-ის შეთავაზება? არსებობს სპეციალური Bid Retraction ფორმა, რომელიც უნდა გამოიყენოთ Ebay-ზე შეთავაზების გასაუქმებლად. ჩამოსაშლელ მენიუში შეგიძლიათ აირჩიოთ მიზეზი, რის გამოც გადაწყვიტეთ ეს ნაბიჯი. თუ არცერთი მიზეზი არ არის შესაფერისი და უბრალოდ აუცილებელია Ebay-ზე აუქციონის გაუქმება, მიწერეთ გამყიდველს. მას შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს ნებისმიერი ფსონი. თუმცა, მან შეიძლება უბრალოდ უარი თქვას ამაზე ან არ ნახოს თქვენი შეტყობინება აუქციონის დასრულებამდე. დროის ლიმიტები: წინადადების გაუქმება შესაძლებელია აუქციონის დასრულებამდე 12 საათით ადრე. ამავდროულად, ყველა თქვენი ფსონი ლოტზე გაუქმდება. ამიტომ, არ დაგავიწყდეთ პროდუქტზე ახალი შეთავაზების გაკეთება. თუ აუქციონის დასრულებამდე 12 საათით ადრე განათავსეთ შეთავაზება, თქვენ შეძლებთ მის გაუქმებას მხოლოდ ერთი საათის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში უქმდება მხოლოდ ბოლო შეთავაზება.

როგორ მივუთითო სწორად ბოქსეტის მისამართი ვიკტორია სეკრეტის მაღაზიაში?

თუ დიდი ხანია ოცნებობთ Victoria's Secret-ის საცვლებზე, არ არსებობს მიზეზი, რომ გადადოთ შეძენა. მაგრამ გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ, რომ სწორად მიუთითოთ მისამართი ბრენდის ვებსაიტზე. ქვემოთ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ეს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ამ მაღაზიაში მონაცემები უნდა შეიყვანოთ ოდნავ განსხვავებულად, ვიდრე მითითებულია თქვენს პროფილში. სტრიქონში Business / CO თქვენ უნდა მიუთითოთ CO Boxette Georgia და თქვენი ინდივიდუალური ოთახის ნომერი, ხოლო შემდეგ სტრიქონში მიუთითოთ ზუსტად მისამართის ხაზი 1. გარდა ამისა, მიუთითეთ ტელეფონის ნომერი გამოყოფის, ტირეების და პლიუს ნიშნის გარეშე.

როგორ შევამოწმო სელერის სანდოობა იბეიზე?

Ebay აუქციონის მაღაზიის თავისებურებები ისაა, რომ იქ ფაქტიურად ნებისმიერს შეუძლია გამყიდველი გახდეს - როგორც ბრენდი (იურიდიული პირი) ასევე ქუჩაში ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელმაც სხვენში ნაგვის გროვა იპოვა და მისი გაყიდვა გადაწყვიტა. ამიტომ, იქ ყოველთვის არის თაღლითობის შესაძლებლობა. Ebay-ზე „თაღლითობის“ ვარიანტები მრავალფეროვანია. მათგან ყველაზე ხშირია - შეიძინეთ ნივთი, მაგრამ იგი არავინ გამოგიგზავნათ; მოგივიდათ პროდუქტი, რომელიც არ ემთხვევა აღწერილობას (მაგალითად, ახალი ტელეფონის ნაცვლად - ნახმარი), ან უბრალოდ ცარიელი ყუთი საქონლის გარეშე. ამიტომ, ბუნებრივია, ჩნდება კითხვა – როგორ შევამოწმოთ გამყიდველი ebay-ზე? Ebay უსაფრთხოების საკითხებს ძალიან სერიოზულად ეკიდება. ამიტომ, ის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს თავად შექმნან გამყიდველის რეიტინგი ebay-ზე. რას მივაქციო ყურადღება? გამყიდველის რეგისტრაციის თარიღს. სასურველია, რომ ის ორ წელზე მეტი იყო. თუ მაღალი რეიტინგია, ეს ნიშნავს, რომ გამყიდველი კეთილსინდისიერია. - დადებითი და უარყოფითი შეფასებების თანაფარდობა. იდეალური შემთხვევაა, თუ რეიტინგი არის 99-დან 100 პროცენტამდე. თუ უარყოფითი შეფასებებია, ყურადღება მიაქციეთ იმ პერიოდს, რომელშიც ისინი დატოვეს. თუ ცოტა ხნის წინ, უმჯობესია არ იყიდოთ ამ გამყიდველისგან.- წაიკითხეთ შეფასებები. თუ ინგლისური კარგად არ იცით, გამოიყენეთ ონლაინ თარჯიმანი. თუ რამდენიმე უარყოფითი შეფასებაა, ან ერთი, შესაძლოა უბრალოდ არაადეკვატური მყიდველს შეფასებაა. - ყურადღება მიაქციეთ გამყიდველის დეტალურ რეიტინგს (ვარსკვლავები). ნებისმიერი მყიდველი იღებს შესაძლებლობას შეაფასოს გამყიდველი ebay-ზე ვარსკვლავის სისტემის მიხედვით - აღწერილობის შესაბამისობა ჩამოსულ პროდუქტთან, კომუნიკაცია (რამდენად სწრაფად რეაგირებდა გამყიდველი თქვენს კითხვებზე, თუ იყო ასეთი), მიწოდების დრო, მიწოდება და შეფუთვა.

როგორ დავრეგისტრირდე ფეიფალზე?

როგორ დარეგისტრირდეთ PayPal-ზე სწორად, რათა შეძლოთ შესყიდვების გადახდა არა მხოლოდ ბარათით? აქ მოცემულია PayPal რეგისტრაციის დეტალური ინსტრუქციები. საიტზე დასარეგისტრირებლად დაგჭირდებათ მხოლოდ ორი რამ: - სამუშაო ელფოსტა, სასურველია ამერიკული (gmail.com , yahoo.com ) - გადახდის ბარათი დადებითი ბალანსით. PayPal-ში დასარეგისტრირებლად უნდა შეხვიდეთ ვებსაიტზე PayPal.com და დააწკაპუნოთ ღილაკზე რეგისტრაცია, გადაგიყვანთ გვერდზე, სადაც სისტემა პირველ რიგში მოგთხოვთ აირჩიოთ თქვენი ქვეყანა (აქ უნდა თქვათ სიმართლე!) შეიყვანეთ ელექტრონული ფოსტა და შექმენით პაროლი. ამის შემდეგ გადაგიყვანთ გვერდზე, სადაც მოგეთხოვებათ პირადი მონაცემების შეყვანა. ფორმა საკმაოდ მარტივია და მისი შევსებისას არანაირ პრობლემას არ უნდა გადააწყდეთ. ყველა ველი უნდა იყოს შევსებული. შემდეგ გვერდზე მოგეთხოვებათ შეიყვანოთ გადახდის ბარათის დეტალები, რომელიც გამოყენებული იქნება PayPal-თან მუშაობისას. თუ ბარათზე თანხა არ არის, სულ მცირე რამდენიმე დოლარი, უმჯობესია რეგისტრაცია გადადოთ იქამდე, სანამ თანხა არ გექნებათ ანგარიშზე, რადგან PayPal ვერ შეძლებს ბარათის გადამოწმებას თქვენს ანგარიშზე 1 დოლარის დაბლოკვით. რეგისტრაციის წარმატებით დასასრულებლად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ბარათის დამატებას "ბარათის დამატება". თუ ბარათი წარმატებით იქნა ავტორიზებული, ან თუნდაც ის უარყოფილია, მოგეთხოვებათ შემდეგი ნაბიჯის შესრულება: დაადასტურეთ თქვენი ელ. ფოსტის მისამართი, რომელიც მითითებული იყო სარეგისტრაციო ფორმაში. შეამოწმეთ შემომავალი ფოსტა ელფოსტის ყუთში რეგისტრაციისას მითითებული, იპოვეთ ელ.წერილი PayPal-ისგან სათაურით "გააქტიურეთ თქვენი PayPal ანგარიში!" და დააწკაპუნეთ მასში ბმულზე. თუ ლინკი არ მუშაობს დაწკაპუნებით, შედით სისტემაში თქვენს PayPal ანგარიშზე და აირჩიეთ "ელფოსტის მისამართის დადასტურება" "დავალებების სიაში" ჩანართში. თუ ელ.წერილი არ მიგიღიათ, შეგიძლიათ ხელახლა მოითხოვოთ აქტივაციის ნომერი თქვენი ანგარიშის მეშვეობით. ბარათის დადასტურების პროცესი საკმაოდ მარტივია. თქვენი ბარათიდან ჩამოჭრილია $1,95 (ეს თანხა დაბრუნდება ბარათზე ან ბალანსზე). შემდეგ ბარათზე ოპერაციების ამონაწერში, თქვენ უნდა იპოვოთ 4-ნიშნა კოდი. ის გამოიყურება, როგორც "1234PayPal — *EXPUSE", პირველი 4 ციფრი არის კოდი, რომელიც უნდა შეიყვანოთ PayPal-ის ვებსაიტზე. ამ კოდის გარკვევა შეგიძლიათ ინტერნეტ ბანკინგის საშუალებით, ბანკის ქოლ ცენტრში დარეკვით ან თუ SMS ბანკინგი ჩართული გაქვთ, ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მოვა SMS-ის სახით. ბარათის გადამოწმების შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ შოპინგი საიტებზე, რომლებიც იღებენ გადახდას PayPal-ის საშუალებით, მაგალითად Ebay-ზე.

რომელი ბანკის ბარათებით შეიძლება უცხოეთში შოპინგი?

ამერიკულ ონლაინ მაღაზიაში საქონლის გადასახდელად უმჯობესია გამოიყენოთ რეგისტრირებული VISA ან MasterCard საბანკო ბარათი, არ აქვს მნიშვნელობა - ლარში თუ უცხოურ ვალუტაში. უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით, ჩვენი ექსპერტები გირჩევენ აირჩიოთ ჩიპური ბარათი, თუ ბანკი, სადაც ბარათს ხსნით, გთავაზობთ ასეთ მომსახურებას. უფრო მეტიც, გირჩევთ, ონლაინ შესყიდვებისთვის გქონდეთ ცალკე ბარათი და მასზე იქონიოთ მხოლოდ საყიდლებზე გამოყოფილი თანხა.

როგორ უნდა გადავიხადო ბოქსეტის სერვისების საფასური?

ჩვენი სერვისების გადახდის რამდენიმე გზა არსებობს: ნაღდი ანგარიშსწორებით ან ბარათით თბილისის ოფისში, ამანათის გატანის დროს, ონლაინ თქვენს პირად კაბინეტში;

შეიძლება თუ არა რომ ბაერმა შეიძინოს ნივთი ჩემი პრომო კოდით?

დიახ. პრომო კოდი არ უნდა იყოს დაკავშირებული თქვენს ანგარიშთან ან ელფოსტასთან. პრომო კოდი, რომელიც გამოყენებულია პირველ შეკვეთებზე, ვეღარ შეძლებთ მის გამოყენებას რადგან გამოსყიდვა ხდება მხოლოდ ჩვენი ანგარიშებიდან. საქართველოში გაგზავნისას აუცილებელია შეკვეთის საბოლოო ღირებულების დეკლარირება ფასდაკლების თანხის გამოკლებით, მაგრამ პროგრამული უზრუნველყოფის საწყობში მიტანის გათვალისწინებით.

რა არის ბაერის სერვისის პირობები?

პირადი მყიდველის მომსახურების საკომისიო არის 10-12%, მინიმალური საკომისიო $3. 100% წინასწარი გადახდა. შეძენის შემდეგ შეკვეთაში ცვლილებების შეტანა შეუძლებელია.

რა დრო სჭირდება შეკვეთის გამოსყიდვას?

შეკვეთის მიღებიდან უმოკლეს დროში მოხდება მისი დამუშავება და წინასწარი ღირებულების გაანგარიშება მოგეწოდებათ ელექტრონული ფოსტით. საქონლის შეძენისა და მისი შესრულების შეკვეთის გაფორმების ყველა ეტაპს თან ახლავს წერილები, რომელიც გამოიგზავნება თქვენს საკონტაქტო ელფოსტაზე. შესყიდვის პროცესში თქვენთან ერთად იმუშავებს გამოსყიდვის სერვისის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს უპასუხოს თქვენს შეკითხვებს.

რას გულისხმობს პერსონალური ბაერის მომსახურება? როგორ უნდა ვისარგებლო მისით?

ეს არის სერვისი, რომელიც დაგეხმარებათ შეუკვეთოთ საქონელი ნებისმიერ მაღაზიაში, თუნდაც ის არ იღებდეს ქართულ ბარათებს ან არ აწვდის Boxette-ის საწყობში. შეკვეთის გასაკეთებლად საჭიროა გამოაგზავნოთ მოთხოვნა info@boxette.ge-ზე, შეავსოთ ვებ-გვერდზე არსებული ფორმა ან დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 032 211 02 01.

რისთვისაა საჭირო მისამართი დეფოლტად?

ზოგჯერ ხდება ისეც, რომ შეუძლებელია ამანათის დროულად რეგისტრაცია პირად კაბინეტში. ამიტომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ თქვენს ნაცვლად, როცა ამანათი მოვა საწყობში. ყველა ასეთი ამანათი გაიგზავნება იმ მისამართზე, რომელსაც თქვენ ირჩევთ დეფოლტ მისამართად.

როგორ მოვიქცე, თუკი მსურს, რომ ყველა ჩემი ამანათი გამოიგზავნოს საკურიერო სერვისით, ერთად?

თუ თქვენი ამანათები გამოიგზავნა სხვადასხვა დღეებში, ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ყველა თქვენი ამანათი ერთდროულად ჩამოვა თბილისში და არ გსურთ გადაიხადოთ ზედმეტად კურიერის სერვისში, აირჩიეთ ჩვენი მომსახურების გადახდა „ონლაინ თქვენს პირად ანგარიშში" არჩეული. თქვენი ამანათები არ გამოგიგზავნება კურიერის საშუალებით, სანამ არ გადაიხდით მათ საიტზე.

როგორ მოვიქცე, თუკი ავირჩიე ოფისიდან გატანა და გადავიფიქრე?

„გატანა ბოქსეტის ოფისიდან“ შეგიძლიათ შეცვალოთ კურიერის სერვისით. თუ ამანათი გადახდილია, ის ავტომატურად გაიგზავნება ბოქსეტის საწყობიდან მითითებულ მისამართზე.

როგორ მივუთითო, თუკი ოფისიდან მსურს ამანათის გატანა?

შეინარჩუნეთ სიმშვიდე :) კონკრეტულ ამანათზე, მისამართების სიიდან აირჩიეთ ოფცია „ ბოქსეტის ოფისიდან გატანა“. ასევე შეგიძლიათ, ოფისიდან გატანა დააფიქსიროთ, როგროც თვენი მისამართი დეფოლტად და ყველა თქვენი დაურეგისტრირებელი ამანათი გამოიგზავნება ჩვენს ოფისში თბილისში.

როგორ ავირჩიო ამანათის მიტანის მისამართი?

საკურიერო სერვისისათვის მისამართი შეიძლება მიუთითოთ თქვენს პირად კაბინეტში ახალი ამანათის რეგისტრაციისას ან თბილისში უკვე ჩამოსულ ამანათებზე, საკურიერო სერვისის არჩევისას.

რას გულისხმობს ამანათის შემოწმების სერვისი?

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამანათთან დაკავშირებით, გინდათ შეამოწმოთ რაიმე ან გადაამოწმოთ თანდართული ინვოისი, ყოველთვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ „ამანათის შემოწმების“ სერვისით. მის არჩევის შემდეგ გექნებათ ველი კომენტარის შეყვანისთვის სერვისზე. ამ ველში აღწერეთ ზუსტად რისი შემოწმება გჭირდებათ. ამანათი დარჩება საწყობში მანამ, სანამ არ მივიღებთ თქვენგან დასტურს, მისი გამოგზავნის შესახებ. ამ სერვისის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ ტრეკის ნომრის მქონე ამანათებისათვის, რომლებიც დარეგისტრირებული იქნება თქვენს პირად კაბინეტში აშშ-ს საწყობში მიღებამდე.

რას გულისხმობს შიგთავსის ფოტოს სერვისი?

თუ თქვენ გჭირდებათ შეამოწმოთ რა არის ამანათში, ან შეამოწმოთ შეფუთვის ან პროდუქტის ხარისხი, მაშინ ეს სერვისი თქვენთვისაა. „შიგთავსის ფოტო“ სერვისის არჩევით, ჩვენი თანამშრომელი აშშ-ს საწყობში გადაუღებს თქვენს ამანათს 3 ფოტოს და გამოგიგზავნით. სანამ არ მივიღებთ თქვენგან პასუხს ამანათთან დაკავშირებით შემდგომი მანიპულაციების შესახებ, ის შეინახება აშშ-ს საწყობში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომაღნიშნული სერვისი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ტრეკის ნომრის მქონე ამანათებზე, რომელსაც დარეგისტრირდებით თქვენს პირად კაბინეტში, ჩვენს საწყობში მოსვლამდე.

როგორ შევუკვეთო მისამართამდე მიტანის სერვისი?

იმისათვის, რომ შეუკვეთოთ მისამართზე მიტანა, უნდა შეხვიდეთ თქვენს პირად კაბინეტში და გადახვიდეთ თბილისში მიღებული ამანათების განყოფილებაში. სწორედ აქ გამოჩნდება იმ ამანათების სია, რომლებიც უკვე თბილისის საწყობშია. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ საკურიერო სერვისი ყველა ამანათისთვის ერთდროულად ან თითოეულისთვის ინდივიდუალურად. ამისთვის ყოველი ამანათის მოპირდაპირედ არის ღილაკი „მიწოდება“ ან ბოლოში არის ღილაკი „ყელას მიწოდება“. გადაუხდელი ამანათები გაგზავნის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება უნდა მოხდეს უშუალოდ კურიერთან. თუ თქვენ აირჩიეთ „ყველა ამანათის მიწოდება“, უნდა მონიშნოთ ყველა ის ამანათი, რომელთა გაგზავნაც გსურთ. თუ ზოგიერთი ამანათი უნდა გაიგზავნოს სხვა მისამართზე, მაშინ მოხსენით მომნიშვნელები მათგან. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა აირჩიოთ „მიწოდება ფილიალში“ ან „მისამართის მიწოდება“ დაამატეთ მისამართი და დასახელება (იმისათვის, რომ მოგვიანებით მარტივად შეძლოთ მისი ამოცნობა) და მიუთითოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია. მიწოდების ეს მისამართი შეინახება პირადი მონაცემების ჩანართში. მომავალში თქვენ შეძლებთ მის არჩევას სიიდან და არ დაგჭირდებათ მისი ხელით დამატება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამანათებზე, რომლებზეც თქვენ შეუკვეთეთ მიწოდება, მიეთითება სტატუსი „მიწოდება შეკვეთილია“.

როგორ გადავიხადო ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება?

იმისათვის, რომ გადაიხადოთ ამანათები ონლაინ, თქვენ უნდა შეხვიდეთ თქვენს პირად კაბინეტში და დააწკაპუნოთ ღილაკზე "გადახდა", თუ გსურთ გადაიხადოთ ერთი ამანათის ღირებულება. ან ღილაკზე "ყველა ამანათის გადახდა", თუ გსურთ ყველა ამანათის დავალიანების დაფარვა. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გადასახდელი თანხა მითითებულია თქვენი ბალანსის გათვალისწინებით. შემდეგ ეტაპზე, თქვენ უნდა შეიყვანოთ ბარათის დეტალები და 2 დაწკაპუნებით თქვენი ამანათები გადახდილია. ასევე შეგიძლიათ გადაიხადოთ ყველა გადაუხდელი ამანათის ღირებულება ჩანართში "ბალანსი" ან თქვენი პირადი კაბინეტის მთავარ გვერდზე.

შესაძლებელია ამანათის წაშლა კაბინეტიდან?

ამანათის წაშლა შესაძლებელია მანამ, სანამ იგი არ არის მიღებული საწყობში

როდემდეა შესაძლებელი ამანათის მონაცემების რედაქტირება?

ამანათის მონაცემების რედაქტირება შესაძლებელია მანამ, სანამ იგი არ დამუშვდება საქართველოში გამოსაგზავნად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ამანათი უკვე მიღებულია გამომგზავნ საწყობში, მაშინ ვეღარ შეძლებთ მისი თრექინგის კოდის ცვლილებას.

როგორ შევავსო ბალანსი?

თქვენს პირად კაბინეტში არსებული ბალანსის შესავსებად და შემდეგ ჩვენი სერვისების საფასურის გადასახდელად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ ჩანართზე „ბალანსი“ და დააწკაპუნოთ ღილაკზე „ბალანსის შევსება“. შეიყვანეთ დეპოზიტის თანხა აშშ დოლარში და დააწკაპუნეთ გადახდის ღილაკზე. შემდეგ გვერდზე აირჩიეთ ბარათის ტიპი (VISA/MasterCard), შეიყვანეთ ბარათის მფლობელის სახელი და გვარი (ლათინურად), ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, CVV2 უსაფრთხოების კოდი და დააჭირეთ გადახდას.

რისთვისაა დამატებითი მისამართები საჭირო?

თუ თქვენი ამანათის საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ აპირებთ მისი მიწოდების შეკვეთას საქართველოში არსებულ მისამართზე, აღნიშნული ფუნქციონალი გაძლევთ საშუალებას, რომ წინასწარ დაამატოთ მისამართები და არ მოგიხდეთ მათი რეგისტრაცია ყოველ ამანათზე ცალ-ცალკე. "დაასახელეთ მისამართი" ველში, მიუთითეთ თქვენი მისამართის მოკლე სახელი, მაგალითად, სამუშაო, სახლი და ა.შ.

რა უნდა ვიცოდე ამანათის დამატებით მიმღებების შესახებ?

ჩანართში "ჩემი მონაცემები", ამანათების დამატებითი მიმღებების განყოფილებაში, შეგიძლიათ დაამატოთ მიმღებები თქვენი ამანათებისათვის, საჭირო ველების შევსებით. მიმღებებზე ამანათები ნაწილდება საბაჟო კონტროლის ან ამანათის გაყოფის მომსახურების არჩევის შემთხვევაში. ველში „დაასახელე მიმღები“ მიუთითეთ მოკლე სახელი იდენტიფიკაციისთვის, მაგალითად, ძმა, და და ა.შ. ყურადღება მიაქციეთ: - მიმღებები უნდა იყვნენ ნამდვილი ადამიანები, რათა მათ მოთხოვნის საფუძველზე შეძლონ პასპორტის ასლის წარდგენა საბაჟოზე. მიმღებს არ უნდა ჰქონდეს თავისი პროფილი Boxette-ის ვებსაიტზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი და თქვენი პროფილის ამანათები შეიძლება გაერთიანდეს საბაჟოზე.

აუცილებელია თუ არა პირადი მონაცემების სრულად შევსება?

ჩანართში „ჩემი მონაცემები“, ძირითადი მონაცემების განყოფილებაში არის ველები, რომლებიც სავალდებულოა. ისინი მონიშნულია „*“-ით და აუცილებელია საბაჟო დეკლარაციის შევსებისა და ჩვენი გუნდის მხრიდან დროული უკუკავშირისათვის

როგორ მოვიქცე, თუკი არ მაქვს ამანათის ტრეკინგ კოდი?

ნებისმიერ შემთხვევაში, ამანათი უნდა დარეგისტრირდეს ჩვენს ვებგვერდზე, როგორც კი გამყიდველი შეგატყობინებთ, რომ ის გამოგზავნილია. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ საწყობმა შეძლოს თქვენი ამანათის დროულად იდენტიფიცირება. საწყობში მისვლისთანავე ამანათს მიენიჭება ტრეკინგ-კოდი, რომლითაც ის უკვე გაემგზავრება საქართველოში. ჩვენგან შეტყობინებას მიიღებთ მეილზე.

ვიხდი თუ არა ამერიკაში შოპინგისას დამატებით გადასახადებს?

ჩვენი საწყობი მდებარეობს გადასახადებისგან თავისუფალ ზონაში, ამიტომ ნივთების შეძენისას გადასახადი არ დაგეკისრებათ.

როდის არის ყველაზე დიდი ფასდაკლებები აშშ-ში?
როგორ გავიგო ჩემი ამანათის ადგილმდებარეობა?

თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი ამანათის მდებარეობა ნებისმიერ დროს იმ თრექინგ კოდის გამოყენებით, რომელსაც მაღაზია (გამყიდველი) გამოგიგზავნით ფოსტით. ამანათის სტატუსის კონტროლი შეგიძლიათ ვებგვერდზე www.packagetrackr.com, ოფიციალური გადამზიდის ან ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე. ჩვენს საწყობში ამანათის მიღებისთანავე, მიიღებთ შეტყობინებას ელექტრონული ფოსტით, ხოლო თბილისში ამანათის ჩამოსვლის შემდგომ, მოგივათ სმს შეტყობინება ელ. ფოსტაზე წერილთან ერთად. ამანათის სტატუსი მუდმივად განახლდება თქვენს პირად პროფილშიც.

რა არის ამანათის მინიმალური და მაქსიმალური წონა?

ამანათის მინიმალური წონა არ არის შეზღუდული. შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ყველაფერი. ავია ტრანსპორტირების მიწოდების მინიმალური დაანგარიშებადი წონაა 100 გრამი. ამრიგად, ყველაფერი, რაც უფრო ნაკლებს იწონის, ჩაითვლება 100 გრამად. ყველაფერი, რაც უფრო მეტს იწონის, გამოითვლება მისი წონის გადაანგარიშებით ტარიფზე - 8,95$ კგ. საჰაერო ტრანსპორტირების მინიმალური ღირებულებაა 0,89$. ერთი ამანათის მაქსიმალური წონა, რომელიც შეიძლება გაიგზავნოს საჰაერო გზით, არის 30 კგ (66 ფუნტი). უფრო მძიმე ამანათები ექვემდებარება განბაჟებას.

შემიძლია, თუ არა, რომ პირად კაბინეტში დავამატო რამდენიმე მისამართი ამანათის მისაღებად საქართველოში?

დიახ! თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ იმდენი მიმღების მისამართი, რამდენიც გსურთ, თქვენი პროფილის მისამართების ქვემენიუდან. ამისათვის უბრალოდ აირჩიეთ „მისამართის დამატება“ და შეავსეთ ყველა ველი. მიწოდება საქართველოში განხორციელდება იმ მისამართზე, რომელსაც თქვენ მიუთითებთ ამანათის რეგისტრაციისას დროს, არსებული სიიდან. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ მიმღები მესამე პირია, მიმღების პასპორტის დეტალები და ტელეფონის ნომერი უნდა იყოს მიმღების მონაცემებში დაფიქსირებული და არა თქვენი. გარდა ამისა, თუ ტრანსპორტირების ღირებულება წინასწარ არ არის გადახდილი, მიმღებს მოუწევს მისი გადახდა კურიერთან.

შეიძლება თუ არა ნივთების გამოწერა ისეთი საიტებიდან, რომლებიც არაა ბოქსეტის კატალოგში?

შესაძლებელია! შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი ონლაინ მაღაზია. მთავარია, მაღაზია იღებდეს გადახდებს თქვენი ბანკის ბარათით და მიჰქონდეს შეკვეთები ფორვარდერების მისამართებზე. პატარა რჩევა ჩვენი ექსპერტებისგან: თუ თქვენ გეგმავთ შენაძენს ახალ მაღაზიაში და არ ხართ დარწმუნებული, რომ პრობლემა არ შეგექმნებათ, დაგვიკავშირდით და ჩვენ ვუპასუხებთ თქვენს ყველა კითხვას.

როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ თქვენი ამანათი დაიკარგა?

ამანათის დაკარგვის შემთხვევაში, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ გაირკვეს, სად და რა ვითარებაში დაიკარგა იგი. თუ დადასტურდა, რომ ამანათი დაიკარგა ჩვენი ბრალეულობით და თქვენ არჩეული გქონდათ "საგარანტიო მომსახურება", ჩვენ დაგიბრუნებთ საქონლის სრულ დეკლარირებულ ღირებულებას. საგარანტიო მომსახურების საკომისიო შეადგენს დეკლარირებული ღირებულების 2.99% - ს. დაკარგვის შემთხვევები ძალზედ იშვიათია, მაგრამ ჩვენ მაინც გირჩევთ, რომ ამანათებზე აირჩიოთ გარანტირების სერვისი.

რისი შეძენა შეიძლება საზღვარგარეთ?

უცხოურ ინტერნეტ მაღაზიებში შეგიძლიათ შეიძინოთ ნებისმიერი ნივთი, რომელიც არ არის ჩვენს აკრძალული პროდუქციის სიაში დაფიქსირებული. კონკრეტულ ნივთებთან დაკავშირებული კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

რისი შეკვეთა არ შეიძლება საზღვარგარეთ? - აკრძალული ნივთების სია

ქვემოთ მოყვანილია აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი. ამ სიიდან რაიმეს გადაგზავნის მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს კრიმინალური პასუხისმგებლობა, ჯარიმა და პატიმრობაც კი:
•აეროზოლები, საშუალებები, რომლებიც შეიცავენ დეზედორანტს ( სუნამოები, ლაქი, დეზოდორანტები და ა.შ...) - აკრძალულია ავია გადაზიდვა.
• იარაღი და სათადარიგო ნაწილები / მისი აქსესუარები ( ოპტიკა, პეინტბოლის სათამაშო იარაღი), ასაფეთქებელი ნივთიერებები, ფეიერვერკები, რადიოაქტიური მასალები, იარაღის და საბრძოლო მასალების დაშლილი კომპონენტები.
•ავტო სათადარიგო ნაწილები ( ძრავები, გენერატორები, რედუქტორები ან ნებისმიერი მათი მაწილები, რომლებიც შეიცავენ ნავთობპროდუქტებს, გაზის ამორტიზატორები, უსაფრთხოების ბალიშები, აკუმულატორები და ა.შ.) - აკრძალულია ავიაგადაზიდვა
• ცეცხლმაქრობი, სამაშველო ჟილეტები ან ბრონეჟილეტები
• კასტიკური და აალებადი ნივთიერებები ( საღებავები, წებოები, ქიმიური ნივთიერებები, ადვილადაალებადი ფისოვანი გამხსნელები, სითხეები, შეკუმშული ჰაერი, პროდუქტები, რომლებიც შეიცავენ ნებისმიერ გაზებს, მჟავებს, ლაქს...) - აკრძალულია ავიაგადაზიდვა.
•საყოფაცხოვრებო საქონელი, რომლებიც შეიცავს ადვილად აალებად ან აგრესიულ სითხეებს - აკრძალულია ავიაგადაზიდვა.
•პორტატული დამტენი
•ლითიუმის ელემენტები ( იმ შემთხვევების გამოკლებით, როდესაც ლითიუმის ელემენტები შედის ტელეფონის, ლეპტოპის, პლანშეტის ან სხვა ელექტრომოწყობილობის ქარხნულ კომპლექტში) - აკრძალულია ავიაგადაზიდვა
*ცოცხალი ან არაცოცხალი ცხოველები, თესლები, მცენარეთა ნერგები, მინერალური ქვების ნიმუშები - საჭიროა ლიცენზია
•მაგნიტები ან საგნები, რომლებიც შეიცავს ფერომაგნიტურ მასალებს -აკრძალულია ავიაგადაზიდვა
•ფული ან აქციები, ობლიგაციები.
• პასპორტები, დაბადების მოწმობები, საბუთები, წერილები, ფასიანი ქაღალდები
•პორნოგრაფიული მასალა
•ცხოველების ტყავი, ქურქები, სპილოს ძვალი და სპილოს ძვლის ნაკეთობა - საჭიროა ლიცენზია
•სამხედრო უნიფორმა და მისი შემადგენლობები - საჭიროა ლიცენზია
•ყველა საქონელი, რომელთათვისაც ამერიკის კანონმდებლობით საჭიროა ლიცენზია იმპორტისათვის ( ასეთი ლიცენზიის წარმოდგენის გარეშე)
•სამხედრო დანიშნულების საქონელი - საჭიროა ლიცენზია
•საქონელი, რომელსაც ჭირდება სპეციალური ტემპარატურული რეჟიმი
•შეურაცხმყოფელი და ქსენოფობიური მასალები, საქონელი, რომელიც პროპაგანდას უწევს ან იწონებს ძალადობას, სიძულვილს, რასობრივ, სექსუალურ ან რელიგიურ თავშეუკავებლობას, ან აპიარებს ორგანიზაციებს ასეთი შეხედულებებით.
•ნარკოტიკული საშუალებები და აკრძალული ნივთიერებები, აგრეთვე პრეპარატები, რომლებიც უნდა გაიცემოდეს მკაცრად ლიცენზიით.
•სახიფათო ნივთიერებები, ისეთები როგორიცაა ვერცხლისწყლის ბატარეები, გამწმენდები, განკუთვნილი სამრეწველო მიზნებისათვის, ფეიერვერკები და ა.შ.
•პროდუქტები, რომლებიც გამოხატავენ სიშიშვლეს: სამოყვარულო პორნოგრაფია, საქონელი, რომელიც შეიცავს ეტიკეტზე სიშიშვლეს და ა.შ.
•ამაზონზე რამდენიმე კატეგორიაში საქონლის განთავსება მოითხოვს დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენას და ადმინისტრაციასთან შეთანხმებას. კერძოდ, იკრძალება გაყიდვა სანათი მოწყობილობების, საბავშვო საწოლების, სათამაშოების, სამკურნალო საშუალებების, რომელთაც ვერ გაიარეს ლიცენზია აშშ-ში. სათამაშოების გაყიდვა, რომლებიც იარაღის იმიტაციაა, დასაშვებია მხოლოდ ცალკეულ კატეგორიებში და ასევე მოითხოვს წინასწარ შეთანხმებას.

საქონლის მიწოდება მაღაზიებიდან: digikey.com , mouser.com , ისევე როგორც Raspberry Pi მიკროკომპიუტერები, წინასწარ უნდა შეთანხმდეს. ამ ტიპის საქონლის გასაგზავნად, თქვენ უნდა წარმოადგინოთ დოკუმენტები: ინვოისი და საბანკო განცხადება გადახდის შესახებ, თქვენი პასპორტის ასლი, საბანკო ბარათის ფოტო, განცხადება ნებისმიერი ფორმით, რომ საქონელი გამოყენებული იქნება პირადი მიზნებისთვის.თუ თქვენ ვერ იპოვნეთ თქვენი პროდუქტი აკრძალულ სიაში, მაგრამ ეჭვი გეპარებათ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ რჩევისთვის ყიდვამდე. მოხარული ვიქნებით დაგეხმაროთ ყველა ნიუანსის გაგებაში.